Tomtene

Kartet viser hytteområdet ”Britemyra hyttegrend” (FR8) og skiløypa mellom feltet
og Rv 655. Området ligg like søraust for Videtjørna og på sørsida og inntil den gamle
kommunegrensa mellom Ørsta og Hjørundfjord kommune. Tomtene (ikkje hyttene) er markert med gult og er plassert gruppevis. Arealet mellom tomtene skal oppretthaldast som friluftsområde. Tomtene vi disponerer er F40, F37, F38  og F32 - F36 .

Hold musepekeren over bildet for å forstørre
Flytt musepeikaren over bilete for å sjå stor versjon

Fullstendig plankart

Teiknforklaring plankart

Kommunedelplan Bondalseidet 

Reguleringsføresegner